Aanvragen materieel

 

Aan- en afvoer van het materieel
 
-    Alle materieelmutaties van en naar een bouwwerk dienen minimaal 14 dagen van tevoren bij DVM
     te worden aangevraagd.  Uitzonderingen hierop zijn aanvragen betreffende loodsen, bouwketen, bekisting en
     kranen. Dit gebeurt door middel van het inzenden van de gecombineerde verzend- aanvraag- en afmeldingsbon.
-    In overleg met DVM wordt de transportdatum vastgesteld.
-    Retourvrachten zonder verzendbon worden door de chauffeur niet geaccepteerd.
-    De kosten van het transport voor materieel wat in eigen beheer wordt vervoerd, zijn in het verhuurtarief verwerkt.
-    De transporttoeslag in het huurtarief is gebaseerd op de aanwezigheid van de vrachtauto op het bouwwerk
      voor de duur van een half uur.
-    Langere wacht- en/of laad- en lostijden worden aan het werk berekend.
-    Zie de instructies op de omslag van het bonnenboek voor het op de juiste wijze invullen van de bonnen.
 
Verzendinstructie bonnen
Van Haaften naar bouwwerk:
 
KLEUR
WIE
WAAR(VOOR)
Wit
Chauffeur
Afgetekend op het werk door afnemer, met chauffeur retour
Roze
Aanvrager
Afgetekend op het werk door afnemer en blijft op het werk t.b.v. werkadministratie
 
 
 
Van bouwwerk naar Haaften:
KLEUR
WIE
WAAR(VOOR)
Wit
Chauffeur
Na correcties naar materieeladministratie
Blauw
Chauffeur
Retour werk + kopie gecorrigeerde witte bon
Roze
Afzender
Aftekenen, blijft op het werk (t.b.v. werkadministratie)
Geel
Afzender
 
 
 
 
Aanvraag-  en afmeldingsbon:
KLEUR
AANVRAAG
AFMELDING
Wit
DVM
DVM
Blauw
DVM
DVM
Roze
DVM
DVM
Geel
Afzender
Afzender
 
 -    Verstuur geen bon per post indien het bouwwerk de aanvraag- en afmeldingsbon per mail naar DVM heeft verstuurd!
 
Bemerkingenformulier
 
Het bemerkingenformulier wordt meegezonden met de factuur.
-    Zend het bemerkingenformulier altijd retour, ook indien u geen aanmerkingen heeft.
-    Voorzie, indien nodig, het bemerkingenformulier van op- en/of aanmerkingen betreffende de op de factuur
     vermelde bedragen, aantallen, verschillen aangaande aan- en afvoer, etc.
 
Gegevensinvoerformulier nieuw project
 
Als een project in uitvoering komt heeft DVM diverse gegevens nodig om dat werk goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor is het aanmeldingsformulier gemaakt.  Zie "Melding  nieuw werk".
 
Let op!
 
Op alle overeenkomsten terzake van de verhuur van materieel door DVM en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen zijn de in dit materieelboek opgenomen algemene verhuurvoorwaarden materieel van toepassing en indien huurder behoort tot de groep van bedrijven behorend tot Dura Vermeer Groep NV zijn tevens van toepassing de in dit materieelboek opgenomen aanvullende verhuurvoorwaarden materieel. DVM wijst de eventuele toepasselijkheid van andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 

​​​